DVD-VIDEOTEKA KARATE KLUBA BREŽICE

 

 

Pogoji:

 

•  Ves material je posnet na CD-R, DVD-R, DVD+R ali DVD-DL medije. Večina DVD medijev je regijsko odklenjenih, nekateri pa so zaklenjeni na regijo 2 (Evropa, Japonska, Bližnji Vzhod, Južna Afrika) ali regijo 1 (Severna Amerika). Za morebitno zaklepanje vašega hardwara pri predvajanju medijev zaradi neustrezne regije vašega predvajalnika karate klub Brežice ne odgovarja.

•  Vsi mediji so preizkušeni na računalniku in nekaterih DVD predvajalnikih. Na računalniku so preizkušeni z naslednjimi programi: Power DVD verzija 5.0, BS player 1.36 build 825, Windows media player 10, NERO Show Time 2 verzija 2.0.0.38.

•  Izposojene medije ste dolžni vrniti CHRISTIANU KAJTNI ali predsedniku karate kluba Brežice v predpisanem roku (do 7 koledarskih dni). V primeru, da se roka ne morete držati iz objektivnih razlogov, ste obvezni to sporočiti Christianu na 041-919-374 ali na elektronski naslov: ADMINISTRATOR.

•  Medij, ki ste si izposodili, nikakor ne smete posoditi drugemu uporabniku ne glede na to, če je član kluba ali ne.

•  Vsi mediji so naši originali in ne obstaja nobena kopija le-teh. Če ugotovite, da je izposojen medij kakorkoli poškodovan, ste dolžni administratorju nemudoma javiti vzrok poškodbe oz. nedelovanja. V primeru, da uprava karate kluba Brežice ugotovi, da ste medij kakorkoli poškodovali in da ni več uporaben za nadaljnjo izposojo ali da le delno deluje, oziroma ga niste vrnili v takšni obliki, kot ste ga prevzeli, ali pa ste ga izgubili, boste dolžni plačati odškodnino po prejemu položnice v znesku 50,00 EUR po mediju. Če položnice ne boste poravnali v predpisanem roku boste nemudoma izključeni iz karate kluba Brežice.

•  Za vsak medij se s pomočjo programa Xcollect vodi posebej evidenca o izposoji, vrnitvi, gledanosti, članih itd…

•  V določenih prizorih je možno razno nasilje, ki ni primerno za otroke. Nekateri odlomki so izmišljeni, nemogoči oz. filmsko ustvarjeni, nekateri pa čeprav neverjetni, dejansko izvedeni in resnični. Vse kar je izmišljeno, je posneto s pomočjo filmske tehnike, vse kar je dejansko izvedeno pa izvajajo strokovno usposobljeni ljudje v nadzorovanih okoliščinah in zato ne ponavljajte tega doma, ker lahko ima za posledice težke poškodbe ali celo smrt. Medije klubske DVD videoteke gledate na lastno odgovornost.

•  Avdiovizualno delo je avtorsko delo zaščiteno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Lastnik avtorskih pravic avdiovizualnega dela (pravice reproduciranja, distribuiranja in dajanja v najem) je karate klub Brežice. Ves material klubske DVD videoteke se lahko uporablja izključno za domačo uporabo. Vsako nepooblaščeno javno izvajanje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje, dajanje na voljo javnosti, predelava, priredba, reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, presnemavanje, razmnoževanje, montiranje, emitiranje, izposoja, zamenjava medija delno ali v celoti (tudi ovitek) je brez dovoljenja uprave kluba kaznivo dejanje. Vsako izmed teh dejanj predstavlja kršenje lastnikovih pravic in se bojo kazensko preganjala. Mediji so sposojeni pod pogojem, da se ne bojo ponovno in naprej posojali, prodajali, ponujali ali distribuirali brez pisnega dovoljenja kluba.

•  Skoraj večina DVD medijev je zaščitena s tehničnimi ukrepi proti nepooblaščenem kopiranju. Vsak poskus kopiranja ima lahko za posledice trajno poškodba medija in vašega DVD zapisovalnika. Če bi hoteli imeti katero kopijo medija v trajni lasti se obrnite na administratorja.

•  Se strinjate s splošnimi pogoji uporabe spletne strani karate kluba Brežice

( http://www.karate-brezice.com/disclam.htm )

 

 

V primeru, da boste prekršili katerokoli točko splošnih pogojev za uporabnike DVD videoteke karate kluba Brežice, boste prikrajšani za pravico do nadaljnjega izposojevanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© KK Brežice 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster:

mitja.m@gmail.com