Vabilo na redni letni zbor

Predsednik Karate kluba Brežice sklicuje redni letni zbor članov Karate kluba Brežice, ki bo v četrtek, 31.03.2022 ob 19. uri v sejni sobi ŠDB z naslednjim dnevnim redom:

1. Pozdrav in otvoritev

2. Izvolitev organov rednega letnega zbora

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnjega zbora

5. Pregled dela v klubu za obdobje 2021, razprava in sprejem poročil UO, DR, NO

6. Pregled finančnega poročila za obdobje 2021, razprava in sprejem poročil

7. Program dela za leto 2022

8. Finančni načrt za leto 2022

9. Razno

Gradivo za skupščino najdete na spodnji povezavi:

- gradivo za redni letni zbor 31.03.2022

S športnimi pozdravi!

Hrvoje Teo Oršanič, l.r.

       predsednik[ << Nazaj na seznam novic ]

Vabilo na redni letni zbor

Predsednik Karate kluba Brežice sklicuje redni letni zbor članov Karate kluba Brežice, ki bo v četrtek, 18.06.2020 ob 18.uri v Gostilni in pizzeriji Italia z naslednjim dnevnim redom:

1. Pozdrav in otvoritev

2. Izvolitev organov rednega letnega zbora

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnjega zbora

5. Pregled dela v klubu za obdobje 2019, razprava in sprejem poročil UO, DR, NO

6. Pregled finančnega poročila za obdobje 2019, razprava in sprejem poročil

7. Volitve

8. Program dela za leto 2020

9. Finančni načrt za leto 2020

10. Razno

Gradivo za skupščino najdete na spodnji povezavi:

- gradivo za redni letni zbor 18.06.2020

S športnimi pozdravi!

Hrvoje Teo Oršanič, l.r.

       predsednik[ << Nazaj na seznam novic ]

Vabilo na redni letni zbor

V A B I L O

Predsednik Karate kluba Brežice sklicuje redni letni zbor članov Karate kluba Brežice, ki bo v ponedeljek, 11.03.2019 ob 20.00 uri v zgornjih prostorih telovadnice EtrŠ z naslednjim dnevnim redom:

 1. Pozdrav in otvoritev
 2. Izvolitev organov rednega letnega zbora
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnjega zbora
 5. Pregled dela v klubu za obdobje 2018, razprava in sprejem poročil UO, DR, NO, INV.KOM
 6. Pregled finančnega poročila za obdobje 2018, razprava in sprejem poročil
 7. Program dela za leto 2019
 8. Finančni načrt za leto 2019
 9. Razno

 Gradivo za skupščino najdete na spodnji povezavi:

-      gradivo za redni letni zbor 11.03.2019

S športnimi pozdravi!

Hrvoje Teo Oršanič, l.r.

       predsednik[ << Nazaj na seznam novic ]

Vabilo na redni letni zbor

Brežice, 12.02.2018

V A B I L O

Predsednik Karate kluba Brežice sklicuje redni letni zbor članov Karate kluba Brežice, ki bo v sredo, 28.02.2018 ob 18.00 uri v zgornjih prostorih telovadnice EtrŠ z naslednjim dnevnim redom:

 1. Pozdrav in otvoritev
 2. Izvolitev organov rednega letnega zbora
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnjega zbora
 5. Pregled dela v klubu za obdobje 2017, razprava in sprejem poročil UO, DR, NO, INV.KOM
 6. Pregled finančnega poročila za obdobje 2017, razprava in sprejem poročil
 7. Program dela za leto 2018
 8. Finančni načrt za leto 2018
 9. Razno

Gradivo za skupščino najdete na spodnji povezavi:

-      gradivo za redni letni zbor 28.02.2018

S športnimi pozdravi!

Hrvoje Teo Oršanič, l.r.

       predsednik[ << Nazaj na seznam novic ]

Vabilo na redni letni zbor

Predsednik Karate kluba Brežice sklicuje redni letni zbor članov Karate kluba Brežice, ki bo v petek, 24.03.2017 ob 18.15 uri v zgornjih prostorih telovadnice EtrŠ z naslednjim dnevnim redom:

1. Pozdrav in otvoritev

 2. Izvolitev organov rednega letnega zbora

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnjega zbora

5. Pregled dela v klubu za obdobje 2016, razprava in sprejem poročil UO, DR, NO, INV.KOM

6. Pregled finančnega poročila za obdobje 2016, razprava in sprejem poročil

7. Sprememba statuta in poslovnika

8. Program dela za leto 2017

9. Finančni načrt za leto 2017

10. Razno

 

Gradivo za skupščino najdete na spodnji povezavi:

-      gradivo za redni letni zbor 24.03.2017

 

S športnimi pozdravi!

Hrvoje Teo Oršanič, l.r.

       predsednik[ << Nazaj na seznam novic ]


>> Arhiv novic