Vabilo na redno letno skupščino

Predsednik Karate kluba Brežice sklicuje redno letno skupščino Karate kluba Brežice, ki bo v petek, 11.marca 2016 ob 18.30 uri v zgornjih prostorih telovadnice EtrŠ z naslednjim dnevnim redom:

1. Pozdrav in otvoritev

2. Izvolitev organov skupščine

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnje skupščine

5. Pregled dela v klubu za obdobje 2015, razprava in sprejem poročil UO, DR, NO, INV.KOM

6. Pregled finančnega poročila za obdobje 2015, razprava in sprejem poročil

7. Sprememba statuta

8. Volitve

9. Program dela za leto 2016

10. Finančni načrt za leto 2016

11. Razno

Gradivo za skupščino najdete na spodnji povezavi:

-      gradivo za skupščino 11.03.2016

S športnimi pozdravi!

 

Hrvoje Teo Oršanič, l.r.

       predsednik[ << Nazaj na seznam novic ]


>> Arhiv novic