Kaligrafije Meitoku Yagija

Kolikor je znano, je Dai Sensei pridobil večino svojih znanj iz kaligrafije od dolgoletnega prijatelja in učenca karateja Senseia Shiki Tadanori. Usoda je združila ta dva "Budoka" skupaj, ki sta vsak zase poimenovala svojo šolo na Meibu-kan!

Spodaj so nekatera najbolj znana dela Velikega učitelja s krajšo razlago:


Michi – Do (pot)

".... Karateist mora biti previden. Nikoli ne sme prelomiti obljube. Če spoštujemo medsebojne obljube, potem ne potrebujemo zakonov. Nikoli ne povzročaj težav drugim ljudem. Bodi prijazen do drugih in strog do sebe. "

Dai Sensei Meitoku Yagi, Hanshi Judan (1912 - 2003)

Japonski kanji, dobesedno pomeni "pot" ali "cesta". Michi se tudi razlaga kot "pot", v japonščini se izgovarja kot "do".

Zavedamo se pomena besede "pot", kot je zapisano v karate-do ...način prazne strani. To izraža pomen karateja kot načina življenja in ne kot športa. Zapoved da karateist "nikoli ne prelomi obljube", predstavlja njegov način življenja. Navsezadnje je njegova beseda najbolj pomembna stvar. Lahko si bogat, vendar boš denar lahko porabil ali izgubil. Karateist si prizadeva zdravo živeti, čeprav se mu lahko zdravlje poslabša. Njegova beseda in čast sta toliko pomembni, kolikor si za to prizadeva.

Pravijo da učenec, ki v celoti razume Michi lahko premaga največji strah v življenju ..... Smrt !

Enak pomen kot ga ima Bushido za samuraja, ima Michi za karateista, v smislu spoštovanja etičnega kodeksa.

Potem ko obvlada Michi lahko karateist doseže najvišjo možno raven, osvobojeno vsakodnevnih občutkov strahu z obilo poguma.


Howa Gojyu Wo Tondo Su - 3. pravilo v Hakku Kempo

Ideogram "Ho Wa Gojyu Wo Tondo Ne", pomeni, " vdih in izdih sta enako kot trdo in mehko." Druga razlaga je da "Zakoni vesolja zahtevajo dajati in sprejemati."

To je najljubši ideogram mojstra Miyagi Chojuna. Prav iz tega ideograma Hakku Kempo (osem pesmi kitajskega boksa), je v poznih 20-ih letih prejšnjega stoletja, Miyagi Sensei poimenoval svoj poseben stil karateja Ryu-ha Okinawa-te, v Gojyu-Ryu.


Mi Wa Toki Ni Shitagai Hen Ni Ozu - 4. Pravilo v Hakku Kempo

Verz, "Mi Wa Toki Ni Shitagai Hen Ni Ozu" pomeni, "Prilagodi se vsem spremembam ". Drug pomen bi bil "Deluj skladno s časom in spremembami."

Ta praksa je pomembna za vse vaditelje karateja. Karateist se mora vedno zavedati svojega okolja (zunaj in znotraj dojo-a) in biti sposoben se hitro odzvati na nenadne spremembe v svojem okolju.


Oku myo zai ren shin - Meibukan Hombu Dojo Kun

Verz "Oku myo zai ren shin" pomeni, "Skrivnosti vaje izhajajo iz dobrega srca."

Ta ideogram je del hišnega reda v Shomen Meibukan Hombu Dojo-u. Izvirna pravila hišnega reda iz prvega doja Dai Senseia v Daidu je naslikal dober prijatelj od mojstra Miyagija. Mojster Miyagi ga je podaril Yagi Meitoku Dai Sensei-ju, ob podelitvi pravice do otvoritve dojo-a leta 1952.