Meibuken Kata

Izvor in karakteristike Meibuken kat

Meibuken kate je razvil Dai sensei, Meitoku Yagi. Ne samo, da te predstavljajo velik prispevek h Gojyu-Ryu karateju na splošno, so le-te tudi sensei Yagijeva interpretacija Gojyu-Ryu karateja učitelja Chojun Miyagija. Tako kot Gekisai kata senseia Chojuna Miyagija tudi Meibuken kata senseia Maitoka Yagija vsebuje izvorne Shuri-te tehnike, ki sta jih občudovala tako sensei Miyagi kot tudi sensei Yagi (na primer v kati je najti veliko tehnik z odprto dlanjo).

*** Ne pomešajte besed Meibuken in Meibukan. Meibukan pomeni – hiša bojevnika čistega uma, medtem ko Meibuken pomeni – zakonitosti bojevnika čistega uma. ***

Iz nekaterih tehničnih vidikov se te kate razlikujejo od Kaishu kat.

1. Tako yoi kot yame položaja sta na nivoju chudan in ne gedan kot pri Kaishu katah. To predstavlja kitajski vpliv na te kate.

2. Prvotni položaj je vedno stoječi (tate-ken); sedeči prvotni položaj je v Kaishu katah (swuate-ken). Dai sensej je velikokrat govoril o pomenu navpične pesti kot simbola kitajskega vpliva, prav tako je bila njegova ideja, da zmore posameznik s tega položaja udariti trikrat, namesto zgolj dvakrat iz položaja vodoravne pesti.

3. Meibuken no kamae je različica kake uke no kamae s poudarkom na mizo ochi gardu. Ta kamae drža je bolj praktična v situaciji prave borbe.Tenchi – nebo/zemlja

Tenchi kata je bila prvotno predstavljena kot Fukyu I in Fukyu II. Fukyu I = Ten in Fukyu II = Chi. Ta kata je nastala okoli leta 1974. Tisto, kar je pri tej kati unikatno je dejstvo, da je kata dveh ljudi oz. »zrcalna kata«. Fukyu I (AH) tehnike namreč ustrezajo tehnikam v Fukyu I (UM)I. Izvor imena Tenchi je najti v prvi vrstici Hakku Kempo, ki se glasi: »Jinshin wa Tenchi ni onaji«.

Seiryu – modri zmaj

Seiryu je Dai sensei razvil sredi 80. let. Pri njenem izvajanju se vadi hitra izvedba prehodov položajev in shuri ashi, morebiti zaradi priprave na učenje kate Kururunfa. Seiryu je prav tako nastala zaradi ujemanja s kato Byakko. Podobno kot Tenchi namreč ti dve kati simulirata usklajene borbene odseke. Seiryu predstavlja AH kato.

Byakko – beli tiger

Ustvarjena leta 1988, Byakko kata uči tehnike (Tai sabaki), ki so uporabljive zoper tehnike iz kate Seiryu. Tako kot pri kati Seiryu, je poudarek na pravilni izvedbi prehodov med položaji. Byakko je nastala kot zrcalna kata Seiryu kate. Byakko predstavlja Um kato. Soto uke je prvič vpeljan ravno v kati Byakko.

Shujakku – rdeči orel/feniks

Meibukan člani so se kate Shujakku prvič učili leta 1990. Njen embusen (potek smeri kate) je zelo podoben embusenu kat Seiryu in Byakko. Prav tako tudi predstavlja korelat kati Gembu, je torej njena zrcalna kata. Večina tehnik v kati Shujakku je z odprto dlanjo (npr. nukite, blokade z odprto dlanjo itd.). V tej kati se izvaja shuri ashi blokada/udarec tehnika podobno kot tudi v kati Seipai. Shujakku predstavlja Ah kato. Za dobro izvedbo te kate se zahteva tekoča izvedba (kot vrabec v letu).

Gembu – črna želva

Kata Gembu je najnovejša Meibuken kata. Nastala je proti koncu leta 1990. Deluje v napadih in blokadah na kratki razdalji. Njene tehnike ustrezajo tistim iz kate Shujakku. V tej kati je poudarek na koken uke, dvojni udarec in dvojni nožni sprednji udarec. Prav tako vsebuje tehnike lomljenja roke iz Kaishu kate Shisochin. Gembu predstavlja Um kato.

Meibuken je eden izmed najbolj kompleksnih delov Gojyu-Ryu učnega programa. V letu 1997 je Dai sensei razložil imena kat in pomen le-teh v Meibukenu. Poudaril je tudi, da je potrebno imeti za razumevanje Meibukena trdno osnovo v znanju Kaishu kat. Prav tako je poudaril, da je najprimernejši za učenje in demonstracijo Meibuken učnega programa njegov najstarejši sin, sensei Yagi Meitatsu, Hanshi Judan. Veliko Meibukai učiteljev na Okinawi se je začelo učiti celotnega Meibukei sistema, vendar pa niso izpolnili celotnega učnega programa.